ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ

bgQUEENS следва международните стандарти за връщане и отказ на поръчка, учредени от Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите в България. Всеки потребител може да върне получената от него поръчка, според нашата политика за връщане и замяна на стоки.
Всяка една заявена услуга, направена онлайн, чрез платформата ни bgQUEENS.com, може да бъде заменена или върната в срок от 14 дни, считано от датата на авансово платената сума от потребителя при следните условия и стъпки:

ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ/ УСЛУГА

Срокът, в който потребителят може да упражни правото си на замяна е 14-дневен, считано от дата на авансово заплатената сума.
Цената, която потребителят следва да заплати за разходите за присъединяване към схемата за замяна са в зависимост от цената на закупения авансово от него абонамент; допълнителни задължителни разходи, които произтичат от замяната; вида на разходите и свързаните с това дължими суми, например, специални такси определени от нашия партньор с когото потребителя-купувач е в договорни правоотношения.

В периода, през който потребителят може да упражни правото си на отказ от замяна, bgQUEENS запазва правото на потребителя да не ползва извършеното от него авансово плащане, което се отнася не само за плащания към търговеца, но и към трети страни; Също така в този период потребителят не дължи каквито и да е разходи и не поема други задължения с изключение на изрично посочените в договора;
Замяната на услугата става много лесно. Ако потребителя желае да замени услуга от закупения абонамент, /който важи 30 дни/, е нужно да направи следното:
Да се свържи с нас на един от посочените контакти, за да уточните коя точно услуга в закупения абонамент желае да замени и най-удобния за него метод за замяна.
След като се уверим, че потребителя не е ползвал вече тази услуга, ние ще изпратим към него новата информация, за възможностите и начините за извършване на замяна;
Замяната на услуга е препоръчително да бъде за услуга на същата стойност от закупения абонамент.
В случай, че при размяна потребителя избере продукт на по-ниска стойност, разликата ще бъде запазена като кредит, който може да ползва при следващия заявен абонамент или да замени друга услуга от абонамента си с друга на по-висока стойност.
Разходите на куриерските услуги / ако се дължи такава/ при размяна е за сметка на потребителя.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА/ УСЛУГА

Веднъж закупен един абонамент е валиден в следващите 30 дни считано от дата на авансово заплатената сума:
· В случай, че потребителя не успее да използва всички услуги включени в съответния абонамент в рамките на 30 дни, той спира да бъде валиден и съответно авансово заплатената сума остава за bgQueens.
· В случай, че потребителя не е употребил нито една услуга от абонамента в рамките на първите 14 дни от покупката, има възможност да заяви искане за връщане на авансово платената от него сума.
· В случай, че е употребил всички услуги в рамките на срока на абонамента, той е свободен да поднови абонамента си за нови 30 дни, като закупи следващ такъв.

В случай, че потребителя не бъде намерен от търговеца в срока за изпълнение на заявената от него услуга след записан и потвърден от него дата и час / bgQueens не запазва часове/ или не са предприети предварителни действия за надлежно уведомяване в уговорения срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената услуга, като в този случай платената авансова сума не се връща, а остава в полза на bgQUEENS.

ОТКАЗ ОТ УСЛУГА. ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ

Потребителя има право да се откаже от абонамента си, без да посочвате причини за това, в срок до 14 дни от дата на авансово заплатената сума. За да упражни правото си на отказ, трябва да ни уведоми (за име, адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес,) съгласно формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия имейл support@bgqueens.com. Ако използва тази възможност, ние незабавно ще изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Счита се, че потребителя е упражнил правото си на отказ от заявената услуга, ако е изпратил съобщение на bgQUEENS за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, а когато потребителят – търговец не е предоставил информация за правото си на отказ от Общите условия и Приложения към тях, се отнася също 14-дневен срок.

В тези случаи bgQUEENS, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и временно съхраняващ авансово платените суми, ако все още не ги е превел по сметка на търговеца, има правото, но не и задължението, да възстанови сумата, заплатена от потребителя, , по изрично искане на последния и след представяне на документ, доказващ плащането му.

Възстановяването на парите ще бъде извършено директно по същата банкова карта използвана за онлайн заплатената авансова сума посредством интегриран в BGQUEENS.bg виртуален ПОС терминал от Централна кооперативна банка.

Ако потребителя е поискал предоставянето на услугите да започне по време на заявения срок за отказ, ще заплати сумата, която е пропорционална на предоставената до момента на уведомяването / авансово заплатената/сума, спрямо общата сума по закупения абонамент.

В останалите случаи сумата при отказ се възстановява до 14 дни след заявяването. Потребителя ше получи авансово заплатената сума обратно по същата картова сметка от която е извършил плащане с банковата си карта посредством интегриран в BGQUEENS.bg виртуален ПОС терминал от Централна кооперативна банка
В случай че потребителя, закупи абонамент или получи „ваучер“ и не се възползва от него в 30-дневния срок, няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена, която остава като обезщетение за bgQUEENS.

Ако след изтичане на 30-дневния срок, потребителя, не се е ползвал от заплатения авансово абонамент по вина на търговеца:
– търговецът е длъжен да му възстанови авансово заплатената сума в 14 дневен срок, като използва същото платежно средство, използвано от купувача при първоначалната трансакция,
Или
– потребителят има правото да се ползва от повторна резервация за получаване на заплатения авансово абонамент в определен период след изтичане на 30-дневния срок. В случай, че услугата се изпълни, купувачът няма право на възстановяване на заплатената сума.
Потребителят няма право на отказ, чрез използването на електронни средства по отношение на предоставените услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Екипът на bgQUEENS запазва правото си да променя настоящата Политика за връщане и замяна по всяко време, без предизвестие, като новите условия ще бъдат публикувани на настоящата страница.
Настоящата Политика за връщане и замяна важи за услугите на bgQUEENS.com и за неговите потребители (купувачи). С публикуването на евентуални промени в условията, клиентите автоматично се считат за уведомени за новите условия и ги приемат. bgQUEENS следва международните стандарти за връщане и отказ на поръчка, учредени от Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите в България. Всеки клиент може да върне получената от него поръчка, според нашата политика за връщане и замяна на стоки.